By die Sona toespraak van President Ramaphosa was daar aangekondig dat graad RR ook ‘n verpligte skooljaar gaan word. Die inwerkingtreding daarvan en die tydsverloop is nie aangekondig of tans algemeen bekend nie. Graad R is reeds verpligtend soos dokumentasie vanaf die owerhede aandui.  Sover ons kennis strek is dit […]

VERKLARING VANAF SA CHILDCARE ASSOSIASIE:
NQF 4 ECD – Register and pay before the end of January and still qualify for 2018 prices. Contact info@sachildcare.net for more info

SAVE with 2018 Prices!


We are closed from Friday the 14th of December 2018 and will re-open on Monday the 7th of January 2019      

We are Closed  From all of us at SA Childcare we wish you a Blessed Christmas and a Prosperous New Year!   Van ons almal by SA Childcare wens on julle ‘n Gesëende Kersfees en ‘n Voorspoedige Nuwe Jaar!  

Warm Wishes from SA Childcare