Artikel in Rekord 15 Desember 2017, bladsy 5:

Artikel in Rekord 15 Desember 2017, bladsy 5:

 

“JOU KIND SE SKOOL MOET GEREGISTREER WEES

‘n Besorgde ouer in die Noorde van Pretoria sê ‘n kleuterskool wat onwettig vanuit ‘n huis bestuur is, is een van die skole wat dié jaar geluit het.

Alle ongeregistreerde kleuterskole of naskole sal gesluit word, waarsku Kindersorg SA.  Direkteur Anton van der Merwe sê instellings van hierdie aard moet by die departement van maatskaplike ontwikkeling geregistreer wees.

Meer as een skool moes sy deure vanjaar sluit na ‘n besoek van die departement.  ‘n Besorgde ouer in die Noorde van Pretoria sê ‘n kleuterskool wat onwettig vanuit ‘n huis bestuur is, is een van skole wat dié jaar gesluit het.  “Ek dink dit is belangrik vir ouers om seker te maak dat ‘n skool wettig geregistreer is, “sê die ouer.  Kindersorg SA help met die registrasie van skole.

Van der Merwe sê:  “Volgens die Staatskoerant (Vol 538, Pretoria, 01 April 2010, No 33076) is die Kinderwet (Wet 38 van 2005) so gewysig dat alle kleuterskole, chrèches en naskoolsentrums moes her-registreer / registreer by die departement van maatskaplike ontwikkeling van elke provinsie.

“Dit moes binne n tydperk van vyf jaar, vanaf 01 April 2010 tot 31 Maart 2015 gebeur.” Van der Merwe sê dié herregistrasie moet nie verwar word met die vorige bedeling waar mense net by die gesondheidsdepartement kon registreer nie.

“Volgens ‘n skrywe van die departement van maatskaplike ontwikkeling is die status van kleuterskole wat nie geregistreer is nie, onwettig en sal toegemak word, aangesien die sperdatum reeds 31 Maart 2015 verstryk het,”sê hy.

Van der Merwe verduidelik dat die departement ‘n wetlike reg het om ongereistreerde kleuterskole te sluit.  “Plaaslike stads- en streeksbeplanningsafdelings het ook die reg om ‘n 28 – dae sluitingskennisgewing uit te reik indien die regulasies van die stadsraad nie nagekom word nie.”

“Die meeste skole word tans deur hulle gesluit.” Van der Merwe sê:  “In ‘n onlangse regsuitspraak waar ‘n kind in ‘n kleuterskool gesterf het, is gedeelde aanspreeklikheid en skadevergoeding toegeken aan die ouers van die ongeregistreerde skool én die departement – omdat hulle nie die ongeregistreerde skool gesluit het nie.”

Hy raai mense aan om van Kindersorg SA se diens gebruik te maak om skole te registreer.  “Ons hanteer die totale registrasie / herregistrasie proses namens kleuterskole en naskoolsentrums, “sê hy.

“Ons voorsien alle dokumentasie en werk deur ‘n lys van vereistes rakende hierdie aansoek.  Dit is ‘n omvattende proses en behels ‘n groot administratiewe funksie.”

Van der Merwe sê ouers kan bewyse van registrasie by enige skool aanvra.  “Die skool moet in besit wees van ‘n Provinsiale Registrasiesertifikaat – let we dat dit vir vyf jaar geldig is.  “Sommige skole kon dalk al hul aansoek by die departement van maatskaplike ontwikkeling ingedien het, maar hulle sal vir ouers ‘n bewys van indiening moet toon.  “Daar mag skole wees wat besig is met die proses.  Ons reik ‘n brief uit wanneer skole wat ons aangestel het as projekbestuurders om hulle registrasieproses te behartig, en skole moet dit aan ouers toon.”

Rekord Koerant 15 Desember 2017

Coria Kruger

 

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can we assist you?